fitxes - cdlpv

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

roza1

  1. Terme castellà de la construcció. En català, regata.
  2. (DRAE)roza [...] 2.Surco o canal abierto en una pared para empotrar tuberías, cables, etc. ║ [...] 4. Ar. Canal pequeño abierto en la tierra para dar curso a las aguas; a veces se reviste de fábrica.
  3. (DCONSTR-ITEC) Roza: regata. REGATA. f. Solc, canal petita, obert en una superfície, generalment una paret, per tal d'encastar-hi qualsevol element de construcció, generalment una conducció. [Correspon, doncs, a la roza2 del DRAE]
  4. (DCONSTR-ITEC) Rozuela (Ø DRAE): regató. REGATÓ. m. Regata petita que serveix per a evacuar aigua.[Correspon a la roza4 del DRAE]
  5. (GDLC) regata2 f [...] 3 CONSTR Junt entre dues rajoles, en un enrajolat.
  6. (DIEC) regata2 f. Solc, canal petita. ║ Petit rebaix en forma de línia o canaleta a la superfície d'un mur o envà per a encastar-hi un tub o un conductor elèctric.