fitxes - cdlpv

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

rotafolio

  1. (DRAE...) 1. m. Hond. Atril en que se colocan hojas grandes de papel para escribir o dibujar durante una clase, charla o conferencia.
  2. (Cercaterm 2004) ca paperògraf, m / es papelógrafo, rotafolios / fr tableau de conférence / en flip chart, flipchart, flip-chart, paper-board // Pissarra consistent en un trípode amb fulls de paper.
  3. (2002) Terme castellà (de Xile-L. Wigdorsky), per a designar un faristol o pissarra amb un manat de fulls grans per a escriure-hi i que es passen tombant-los amunt i arrere. En anglés, (WordWeb) flip chart: "A chart with several sheets hinged at the top; sheets can be flipped over to present information sequentially".