rigola

·      Ø dec, drae

·      (dcarreteres) es caz, rigola m, f / fr rigole, filet d’eau f, m / en channel n // Faixa longitudinal i estreta de la vora d’una calçada, que forma un díedre recte amb el davanter de la vorada d’una voravia, per on s’escola cap als embornals l’aigua provinent d’una calçada. Generalmet aquesta faixa es consolida amb llambordes o rajoles.

·      El decascat tradueix el castellà caz amb peixera.