reveniment

·      (dtaller) reveniment m / es revenido / fr revenu / en tempering // Tractament tèrmic al qual hom sotmet l’acer després del tremp per disminuir-ne la duresa i la resistència i augmentar-ne la tenacitat, i que consisteix a escalfar-lo a una temperatura inferior a la de tremp i deixar-lo refredar.