retrotracción

·      (drae) f. Der. Acción i efecto de retrotraer.

·      Si es consulta el verb retrotraer, no hi ha cap accepció de dret, però s’hi poden fer extensives el valor de les accepcions.

·      Veg. retrotraure

·      Construcció: retrotraure + a un moment determinat (veg. retroacció).