resolucions

·      L'Ordre estatal de 10 de gener de 1981, que assenyalava els requisits de les resolucions, va ser derogada pel Reial Decret de 17 de setembre de 1999, número 1465/1999, desplegada al seu torn per una ordre de 27 de setembre de 1999, que estableix els criteris d'imatge institucional i regula la producció documental i el material imprés de l'administració general de l'estat. (Zèfir, 21.09.01).