resoldre

·      [96/2743ccec;dog25marē] «5.4 Una vegada formalitzats els actes d'instrucció corresponents, el director general de l'Esport elevarą la proposta de resolució al conseller de Cultura, Educació i Cičncia, el qual [la] resoldrą»: æés un possible śs absolut?

·      [96/2993cama;DOG1abril] 4. Als quatre dies, D+11+4 (D+15), tindrą lloc la constitució de la JEC, contra la qual es podrą recórrer en el termini de dos dies, D+15+2 (D+17), davant del director general esmentat, el qual resoldrą en els quatre dies següents, D+17+4 (D+21).

·      [96/2993cama;dog1abril] «En aquest cas, la JED resoldrą també immediatament».