reracking

·      Terme anglés de l’àmbit de l’energia nuclear que designa una tècnica consistent en el canvi dels bastidors o suports on es depositen las barres contaminants, cosa que permet augmentar la capacitat de les piscines sense modificar-ne la grandària.