Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

replicar-se

  1. Ens indica Víctor Xercavins (25.01.2006): «Estic corregint un text sobre cèl·lules mare i acabe d'adonar-me que ni el DLC ni el DIEC recullen el terme replicar-se en el sentit de 'fer còpies exactes d'una altra cèl·lula'. [...] El Termcat no arreplega tampoc l'entrada, però sí que trobem el verb usat sovint en diverses ocasions (p. ex. bacteriòfag o plasmidi )».
  2. A més del que indica Víctor, la GEC usa el verb en diverses entrades relacionades amb la genètica o la biologia (ADN mitocondrial , cromosoma sintètic ...) l'accepció en qüestió: 'duplicar-se'. Com que he trobat que eixa accepció existix en portugués (en general, fora de l'àmbit tècnic) i en francés (en francés també és pronominal), no sembla res fora de lloc afegir-la a les catalanes, tenint en compte el suport tècnic de la GEC, a més de l'existència dels termes replicant , replicació de l'ADN i replicó .
  3. (GDT) répliquer, se v. pron. Pour du matériel génétique, accomplir une duplication.
    Note: In vitro, une ADN polymérase permet la synthèse d'ADN en présence d'une chaîne simple d'ADN qui sert d'amorce à la réaction. On présume qu'un enzyme comparable intervient dans la duplication de l'ADN in vivo. Quant à la synthèse des ARN, elle s'effectue à partir d'un ADN modèle grâce à une ARN polymérase ADN dépendante (transcriptase). Enfin, chez les Virus à ARN, la reproduction de leur ARN se fait grâce à une ARN polymérase ARN dépendante appelée ARN réplicase.
  4. No ho trobem al PDL-IEC, i tenint en compte l'àmbit d'ús tan especialitzat, la cosa deu vindre de l'anglés (to replicate), que ho havia agafat del llatí.