renowned mark

·      (PYC 61) Terme legal (propietat industrial): «marca renombrada» (cast.). P. e.: Coca-Cola.