rendibilitzar

·      Ĝ dec, diec, dval

·      (Salt 2.0) v. tr. Fer que (una cosa) siga rendible.Cal rendibilitzar els esforços.