Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

Vocabulari de dret

rematada

 1. Segons indica Jordi Nieva («Esquemes procedimentals del dret processal català: terminologia conflictiva», 2000):
  Remate: rematada. Paraula utilitzada, de vegades, per la pràctica, però sense un equivalent gaire documentat en català. Es tracta de la venda total i de la posterior adjudicació d?un bé en una subhasta.
 2. El Termcat ha fixat (no sé quan):
  citació a execució f
  es citación de remate
  fr citation à contraindre
  en summons

  Acció i efecte de citar a termini un deutor demandat perquè comparegui en un judici executiu, una vegada practicada la diligència d'embargament dels seus béns.

  Formes desestimades: citació a rematada

  La distinció terminològica ja apareixia en el dvoramar:

  citación [...] ∼ de remate dr citació a execució.

  remate [...] com (de una subasta) rematada f

  Tanmateix, el Vocabulari jurídic de l'AVL (2006) recull totes les possibilitats sense desestimar res:
  citación [...] 3. citación de remate citació de rematada (o a execució).

  remate m. 1. [de una subasta] rematada (f.). 2.citar de remate citar a execució, citar de rematada.

  [...]

  4. citació a execució citación de remate. 5. citació de rematada citación de remate.

  [...]

  4. sentència d'execució sentencia de remate. 5. sentència de rematada sentencia de remate.

  És a dir, l'avl no té en compte la decisió del Termcat pel que fa a la citació. El nou Vocabulari de dret de les universitats de Barcelona i València (2009) no esmenta el terme remate però sí que seguix el Termcat quant a l'equivalència entre citació a execució (català) i citación de remate (castellà).