relleno

·      (drae) 4. Acción y efecto de rellenar o rellenarse.

·      Calia usar aquest mot i el verb (rellenar) en castellà per a substituir cumplimentación i cumplimentar, habituals del llenguatge administratiu. Però ara el drae01 ja té cumplimentar amb aquesta accepció.