reguarda

·      (dbombers) 881 reguarda / retén; retén de vigilancia // Grup reduït de bombers que vigila l’evolució d’un sinistre, un cop resolt i durant un cert temps, o que controla una situació de risc.

·      Ø diec

·      (dec) A Mallorca, guàrdia que fa un mosso o missatge d’una possessió la nit del dissabte (dval ± dec).

·      Pel que fa a l’àmbit de la policia, no hem registrat aquest terme, però no veig cap problema evident per a utilitzar-lo també referit als policies. De moment, però, caldrà consultar-ho, perquè la definició de retén en castellà no coincideix amb la que té reguarda per als bombers, tot i que es tracta d’una extensió semàntica que també es fa en castellà (vegeu les convocatòries de places de policia i l’ús del mot retén en aquest àmbit). Del Termcat (21.7.97) m’han dit que  convé mantenir reforç, perquè el terme reguarda és poc conegut i no es fa servir. Veg. reforç

·      (Manual de llenguatge administratiu, 12, uji) retén : reserva (de), guàrdia, reforç

·      (drae) retén m. Repuesto o prevención que se tiene de una cosa. 2. Mil. Tropa que en más o menos número se pone sobre las armas, cuando las circunstancias lo requieren, para reforzar, expecialmente de noche, uno o más puestos militares. 3. Col. Puesto fijo o móvil que sirve para controlar o vigilar cualquier actividad.