reglejar

·      (Veg. maestrear)

·      (dec) v intr Traçar ratlles rectes amb l’ajut d’un regle.

·      (diec) v. tr. [...][2] Enguixar (parets i sostres) mitjançant l’establiment previ de reglades o mestres que asseguren la regulació del pla.