reflotació

·      És una forma ben construïda, apareix en el diccionari del Salt 2.0 i remet a reflotament.

·      Ĝ gdlc, diec, dval; drae.