referències

·      Les referències a textos legals es fan de menor a major (veg. Solà, Ortotip..., 10.50); em sembla que en Manual d’estil no en diu res.