recurso de suplicación

·      Que no és el mateix que el recurs de súplica (veg. djurespasa; dec).

·      Veg. recurs de suplicació.