recurs de suplicació

·      (dec) dr treb Recurs d’apel·lació que hom interposa davant un tribunal central de treball contra les resolucions de les magistratures.

·      Veg. djurespasa.