recuita

·      (dtaller) recuita f / es recocido / fr recuit / en annealing // Tractament tèrmic al qual són sotmeses les peces metàl·liques i tambés les de vidre i ceràmica per tal d’eliminar-ne tensions internes, que consisteix a escalfar-les i després refredar-les molt lentament.