recolzar

·      Aquest verb no té l’accepció ‘donar suport’, ‘ajudar’, etc. No l’admeten en aquest sentit els diccionaris (diec, gdlc, dval, daux). daux condemna explícitament aquest ús.