fitxes - cdlpv

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

rebliment

  1. (Neoloteca 1998) rebliment m es colmatación / fr colmatage / en clogging // Obstrucció d'una capa de matèria porosa o fibrosa o d'un aparell a causa del dipòsit de partícules sòlides o líquides. Termes desestimats: colmatació*.

    Nota CDLPV (2005): segons les dades que tenim, en 1998 el terme pertanyia al camp del medi ambient. Després també va rebre definicions diferents en camps diversos, que encara estan sense normalitzar.

  2. (DGAMB) es colmatación / filling; infilling // Procés de sedimentació i al·luvionament que es produeix a les depressions, especialment estanys i albuferes.
  3. Termes relacionats: curullament ; colmatar .
  4. El GDLC no recull aquesta accepció tècnica.