reanimació

·      (demed) 2 Conjunt de mesures terapèutiques, medicamentoses o instrumentals, des tinades a pal·liar la insuficiència o l’abolició de les grans funcions fisiològiques. 2.1 — càrdio-pulmonar Restabliment de l’activitat cardíaca i la ventilació pulmonar [...].