real

·      El criteri actual (Aigües-CCEC 7.6.00) en toponímia del Servei d’Assessorament és usar l’adjectiu real i no la forma reial que era la que s’havia utilitzat majoritàriament fins no fa molt.