ràtio

·      (gdlc) f angl ECON Mot anglès, pres del llatí, utilitzat per a significar l’índex que relaciona, per quocient, dos elements o magnituds, referents a una mateixa empresa o a unitats econòmiques distintes per a llur comparació.

·      Mot que no apareix encara en el diec; el recull el dval com a llatinisme (ratio). L’adapta (ràtio) el Diccionari de comptabilitat, i en els dos casos és femení. Segons E. Lorenzo (Anglicismos hispánicos), és un anglicisme i predomina en castellà en gènere masculí (recull els exemples de El País, El Mundo, ABC). Segons diu Lorenzo, s’ha adoptat la forma masculina d’acord amb l’ús francés. El clave l’entra com a femení, encara que afig una nota en què diu que és molt usat en masculí. En els douments de la Conselleria d’Educació apareix en femení tant en castellà com en català.