Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

ratificar

 1. El gdlc definix este verb aixina:
  v 1 tr 1 Confirmar una cosa que hom ha fet o ha dit, fer-la valedora. Va ratificar tot el que havia dit anteriorment. Ratificar un tractat comercial.   

  2 fig Ratifico la bona opinió que tenia d'ell.  

  2 pron Mantenir-se ferm. Em ratifico en el que he dit.

  A més, hi ha una extensió molt comuna en les possibilitats d'ús d'este verb, que és habitual llegir i sentir i que l'Optimot (consulta: 04.02.2010) ha resolt aixina:
  El verb ratificar significa 'confirmar (alguna cosa que s'ha dit o fet), fer-la valedora'. I una de les accepcions del verb confirmar és 'mantenir (una decisió, un càrrec, etc.)', amb l'exemple Han confirmat el Lluís per segona vegada en el càrrec de secretari.

  Tot i que la definició de ratificar només es refereix a coses, es pot admetre una extensió de significat a partir de la sinonímia amb confirmar i es pot fer servir, doncs, l'expressió ratificar algú en un càrrec. Per exemple: El president va ratificar el conseller en el seu càrrec o L'alcaldessa va ratificar el senyor Puig en el càrrec de regidor d'Urbanisme.