rascador

·      Terminologia de la conducció de gasos. Termcat (Assumpta Forteza) 8.2.2000: «La forma trampa de rascador només l'hem pogut documentar en castellà en un diccionari de la indústria del gas que no conté definicions de totes les entrades. Sí que hem pogut documentar, en obres especialitzades en català, el terme rascador (pistó que enregistra o transmet informació sobre l'estat d'una canalització). Segons l'especialista que hem consultat el terme trampa de rascador/s designa el lloc en què s'introdueixen els rascadors en un gasoducte» [2000].