Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

rantella

 1. Els diccionaris fan hiperònim mosquit i hipònim rantella. És a dir, que la rantella és una varietat de mosquit. Per contra, el dnv (s. v. rantella) prova un altre camí més genèric (consulta: 08.06.2015):
  f. ZOOL. Insecte dípter (Culex pipiens), que acostuma a volar en eixams.

  Les rantelles que vaig conéixer al meu poble eren quasi que qualsevol insecte volador diminut i que destorben, arribant a les mmosquetes del vi o de la fruita.

  En canvi, tal com diu el dnv (s. v. mosquit):

  mosquit
  1. m. ZOOL. Insecte dípter (Culex sp), de cos cilíndric, cap amb dos antenes, i una trompa llarga i prima proveïda, en les femelles, d'òrgans punxants amb què travessen la pell dels fruits i dels animals per a xuplar el suc o la sang.
  2. m. ZOOL. Insecte dípter semblant al mosquit ordinari.
  3. mosquit de tenda m. Persona molt bevedora de vi.
  4. mosquit verd m. ZOOL. Insecte homòpter (Empoasca lybica) que parasita la vinya i molts altres conreus.
 2. Altres diccionaris remeten directament a mosquit des de rantella. La història i extensió de les denominacions d'estos insectes ha estat tractada per diversos autors, sobretot per Joan Veny en «Els noms catalans del mosquit» (Revista de Filología Románica, vol. 1, núm. 14).