ram de paleta

·      (dneol) 1038 ram de paleta m / es albañilería / fr maçonnerie / en masonry // Branca de la construcció que comprén les feines que fan els paletes.

·      Deu ser ben admissible l'adaptació a la valenciana ram d'obrer.

·      Veg. obra de paleta; veg. mestre d'obres