Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

ramoneo

 1. En espanyol, entre altres coses, és l'acció de ramonear, i segons el drae (s. v. ramonear):
  2. intr. Dicho de los animales: Pacer las hojas y las puntas de los ramos de los árboles, ya sean cortadas antes o en pies tiernos de poca altura.
  És a dir, és un pasturar especialitzat. En català hi ha el verb brostejar per a eixa accepció (que és el que sol usar-se), però els diccionaris no recullen cap substantiu per a l'acció, tot i que sí que hi ha brostejador -ra (gdlc):
  adj Que s'alimenta de l'extrem de les branques o de la part superior de l'herba.
 2. Amb tot, hi ha qui ha sentit la necessitat d'usar un substantiu (que també existix en francés: broutement) i ha creat amb el sufix previsible -eig la forma corresponent: brosteig*, que podem documentar en uns pocs casos en Internet (Google - novembre 2007):
  • També es pot considerar endozoocòria la pastura i el brosteig: Els animals que pasturen... (biodiver.bio.ub.es/Cormofits/temas/tema09.pdf)
  • Pel què fa a l‘època de l‘any en la qual convé fer aquest pastoreig, els resultats van ser que l‘estació no va afectar el creixement en alçada o diàmetre dels peus «reservats», aquells que escapaven del brosteig del ramat, però sí l‘expansió de les seves capçades: el creixement de les capçades era menor quan el pastoreig es feia a finals d‘hivern o estiu que quan era a començaments d‘aquestes estacions. (mediambient.gencat.net/Images/43_53971.pdf)