rack

·      Terme anglés d’informàtica: [96/3168ceh;] «adquisició i instal·lació de racks de comunicacions i línies de dades locals [...]»

·      (collins) rack (shelf) estante m, estantería f, anaquel m.

·      Segons Emilio (d’informàtica) és un armari on s’instal·len connnexions d’aparells de comunicacions (de xarxes informàtiques, de telèfons, etc.).