Rupfen

·      Terme alemany de tipografia: es refereix al cas en què «el paper trenca», segons expressió dels professionals. En castellà, repelado. Es pot donar per diversos motius, entre altres, quan la tinta és massa espessa i el paper massa porós, pot passar que alguns trossets de paper es queden en la forma de la impremta i, quan se'n separen, la forma els arranca de la fibra del paper (Zèfir, 21.6.00).