Reconc, el

      [96/A3729consell] Pic de la serra de la Fontanella (o de les Fontanelles?) de 1.206 metres.