Realiter

·      Acrònim: nom equivalent a les denominacions oficials de la Xarxa Panllatina de Terminologia.

·      Veg. logo.