Rambutjar, rambla de ...

·      [95/8688coput] Rambla del terme de Sant Vicent del Raspeig; en el document 97/5442coput m’apareixia Rambutxar que substituïsc per la forma Rambutjar, tal com indica la Gran Enciclopèdia Valenciana (v. 8, Sant Vicent del Raspeig).