REA

·      Sigla o obreviatura (R. E. A.): «responsable: empresa anunciadora». Indicació que hi ha davall les prohibicions d’enganxar cartells a les parets, amb la qual es determina a qui li correspon la responsabilitat d’infringir la prohibició. No sé si «anunciadora» es refereix a l’empresa anunciada, que s’anuncia, a la que enganxa els cartells, o a la que fa el cartell.