quita y espera

·      (diec) quitament i espera Acord pel qual el creditor considera el deutor quiti d’una part de les seves obligacions i li concedeix uns terminis per al pagament de la resta.

·      (uji) quita y espera : quitament i espera.