Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

querulant*

 1. El diputat de les Corts valencianes Mata Gómez diu (Diari de Sessions, núm. 111; 24.02.2010) —referint-se a Rita Barberá Nolla—:
  [...] como una querulante que se va a querellar contra la ministra de Cultura.

  Els diccionaris castellans més comuns no recullen el mot. Faig la consulta a la rae, que em contesta als pocs minuts:

  El término querulante se aplica quien se considera de forma patológica víctima de todo tipo de injusticias y, con este motivo, recurre a la justicia con asiduidad. En efecto, no figura en el drae ni en otros diccionarios consultados, por su escasa documentación de uso. No obstante lo anterior, remitiremos su sugerencia al Instituto de Lexicografía para su consideración.
  Certament, una part d'eixe comentari em resulta curiosa, «por su escasa documentación de uso»... En realitat, no té molta documentació, però sí bastant important, tal com podem comprovar en Google. A més, forma part d'un terme d'ús en psiquiatría, delirio querulante. En l'epistolari de José Gorostiza (1918-1940; veg. Google Llibres), s'hi fa l'equivalència següent:
  El querulante — o si utilizamos el equivalente castellano, el «quejicoso» — [...]
 2. El Cercaterm recull (26.02.2010) la paranoia querulant i el deliri querulant (o deliri de reivindicació). Només definix este segon terme:
  Deliri en què l'individu té la convicció de ser tractat injustament per la seva família, els seus superiors o les institucions, de manera que tendeix a plantejar constantment queixes, reclamacions o plets.
  Trobem en la Wikipedia alemanya la descripció següent:
  Der Querulant (von lateinisch querulus – „sich Beschwerender“) bezeichnet einen Menschen, der sich leicht ins Unrecht gesetzt fühlt, der aus geringfügigem oder vermeintlichem Anlass Klage erhebt oder sich bei Behörden oder Institutionen beschwert. Speziell Personen, die bei Behörden oder vor Gericht ständig offensichtlich unbegründete Anträge stellen, werden als Querulanten bezeichnet. Diese Anträge beinhalten vor allem Beschwerden über Bagatelldelikte.

  Traducció aproximada (amb l'ajuda del Nicetranslator): «El queixó (del llatí querulus 'queixa') es refereix a una persona que es sent malament i que provoca sospites i acusacions infundades que denuncia davant les autoritats o institucions. Especialment, persones que recorren constantment a la justícia amb sol·licituds manifestament infundades i que són conegudes com a causants de problemes. Estes implicacions inclouen principalment queixes sobre coses trivials.»