Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

quagga*

  1. Èquid africà emparentat amb les zebres, desaparegut al segle xix (Carles Lalueza Fox, Dna antic, ed. Bromera). Segons el Merriam-Webster (consulta: 11.05.2012):
    An extinct mammal (Equus quagga) of southern Africa that resembled and was related to the zebras
    Origin of QUAGGA: obsolete Afrikaans (now kwagga), from Khoikhoi quácha
    First Known Use: 1785