puntcom

·      «En relació amb la consulta que ens vas adreçar ara fa uns dies, et podem facilitar la informació següent: De moment, no hi ha cap obra terminològica o especialitzada que reculli aquesta forma en català. En castellà, hem documentat empresa punto com i empresa punto-com. En francès, société point-com, entreprise point-com, entreprise pointcom, point-com i pointcom. En anglès, dot-com company, dot-com, dot com, dotcom, dot com company i dotcom company. La vacil·lació gràfica que s'observa en totes les llengües respon, probablement, a la novetat del terme. En català, tot i no existir cap denominació establerta, et recomanem de mantenir la forma empresa puntcom en rodona. Segons els contextos, és ben probable que s'arribi a parlar simplement de puntcom. El fet de lexicalitzar la forma puntcom facilita la formació del plural: empreses puntcoms o, simplement, puntcoms.» (Del Termcat 01.03.01).