publitramesa

·      (dneol) 880 f / es mailing; publienvío / fr mailing; postalage; publipostage / en mailing // Tramesa publicitŕria efectuada per correu d’una manera directa i personalitzada als clients seleccionats prčviament. Sin. comp. mailing. Nota: Sovint s’utilitzen també les formes bustiada i bustiatge.

·      D’acord amb el dval, la forma mailing és no adaptada i va en cursiva.