p. s.

·      [96/4998coput;dog19juny] ‘Per substitució’?

·      Ř deabrev.