Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

propi pròpia

 1. Segons l'entrada del GDLC (completada amb la del Salt 2.0):

  1 adj 1 Que és d'una persona o una cosa amb exclusió de tota altra. La raó és pròpia de l'home. Això que fas és propi d'un eixelebrat.

  2 Que és d'un mateix i no d'altri. Ho he vist amb els meus propis ulls. L'estima com si fos el seu propi fill.

  3 No manllevat, no postís. Els cabells propis.

  4 LING Adequat al significat o ús original dels mots (en oposició a figurat). El sentit propi d'un mot.

  [Salt] 5. amor propi Estima de si mateix que porta a voler sobrepassar els altres, a no fer un mal paper, etc.

  2 m Persona enviada expressament per a una comanda, missatger.

  3 adj MAT 1 Dit de la fracció ordinària que té el numerador menor que el denominador.

  2 valor propi Autovalor.

  3 vector propi Autovector.

  [Salt] 4 trencat propi MAT. El que és menor que la unitat.

  4 béns propis (o simplement propis) HIST Part de les terres comunals que pertanyia al municipi com a entitat i els beneficis de la qual eren destinats a satisfer les despeses dels serveis públics.

  5 1 derivació pròpia LING Formació de mots a partir d'altres ja existents.

  2 nom propi GRAM Nom que designa un individu (en oposició a nom comú, que designa l'espècie).

 2. Per tant, tal com indica el DDDC:
  Indica propietat o possessió, no identitat, que expressa l'adjectiu indefinit mateix. Sempre és millor dirigir els propis negocis. Ho he vist amb els meus propis ulls. La seva pròpia família no hi estava d'acord. / Fins el mateix (no *el propi) president del tribunal el va felicitar pel seu examen tan brillant.
 3. És a dir, en català (i a pesar que en el segon exemple de la GDLC 1.2 hi podríem trobar algun matís associable a VOX 4) els diccionaris més habituals no recullen les accepcions que descriuen el VOX o el GDUEA:

  [VOX] 3 Que es conveniente y adecuado para un fin determinado:

  ej la ropa deportiva no es propia de una fiesta elegante.

  sin apropiado.

  4 Se utiliza para hacer referencia de forma enfática a la misma cosa o persona de la que se habla:

  ej debe venir el propio interesado a recoger el paquete; me insultó en mi propia cara.

  NOTA Se usa antepuesto al nombre.

  sin mismo.


  [GDUEA] Igualmente, se dice de las cosas para indicar que se trata efectivamente de ellas y no de otras diferentes: Todo pasa de moda, desde el Imperio Romano hasta el propio estructuralismo.

  Eixes accepcions es donen en català amb apropiat -ada, adient, adequat -ada (VOX 3) i mateix -xa (les altres accepcions), segons indica el DECASCAT.
 4. Amb tot, Joan Mascarell (24.09.2006 dg.) ens comunica una dada que m'havia passat per alt:
  Aquesta accepció [VOX 3] sí que apareix en el DIEC:
  II. Que convé d'una manera especial a la naturalesa, la qualitat, etc., d'algú. És un entreteniment propi per a passar la vetlla.

  De fet, ja apareixia en el DGLC de Pompeu Fabra redacda exactament de la mateixa manera i amb el mateix exemple. En els diccionaris de l'Enciclopèdia no ha aparegut mai aquest significat... i tampoc, és clar, en els diccionaris que es basen en els de l'Enciclopèdia (Diccionari valencià...). Així, en el Diccionari castellà-català de l'Enciclopèdia apareix així:

  II. (adecuado) apropiat-ada, adient, adequat-ada. Este traje no es propio para ir a trabajar, aquest vestit no és apropiat per a anar a treballar.

  No l'he trobada, tanmateix, en el GD62.

  En canvi l'altra accepció del VOX que apuntes (4), tens raó que no apareix en els diccionaris catalans. És condemnada, a més, en un munt d'obres explícitament: per Eduard Artells (Llenguatge i gramàtica II), per Ruaix (Diccionari auxiliar, Observacions.../1), per Jordi Bruguera (Diccionari de dubtes i dificultats del català), pel Resolguem dubtes (Badia, Casellas, Marquet), per Joan Abril (Diccionari pràctic de qüestions gramaticals), per Lacreu (Manual d'ús de l'estàndard oral), per Badia i Margarit (Gramàtica de la llengua catalana)...

 5. Encara puc aportar alguna dada més. Per exemple, que l'accepció 'apropiat, adequat' apareix també en DGFPASTOR, «Convenient per a un fi determinat»; i que en francés propre té tots estos valors (TLF, setembre 2006):

  4. [Avec une valeur adv.] Fam. Synon. proprement. Le vrai bout [de la route], hé Madame, ça doit être une chose qu'on peut vous dire à vous, à parler propre, c'est la mort (GIONO, Bout route, 1937, I, 3, p.28).

  B. – [En parlant des choses] Qui convient particulièrement à.

  1. [Sans compl.] Synon. approprié, adéquat. Moyen(s) propre(s); remède(s) propre(s). – Employer le mot, le terme propre. Employer le mot qui convient à l'usage ou à l'expression de l'idée que l'on veut développer. Synon. juste; anton. impropre. Ne vaut-il pas mieux: clouant les gueules du canon, ou fermant les gueules, ou étouffant les voix du canon? Mais gueule est le mot propre, et le mot propre est toujours le plus fort (LAMART., Corresp., 1830, p.74).

  • En propres termes. Dans un langage approprié. N'ayez pas peur, dit mon père, ce genre de moteur s'appelle, en propres termes, moteur à explosions. S'il pète, c'est qu'il va marcher (DUHAMEL, Terre promise, 1934, p.84).

  2. Propre à. Adapté à un certain usage.
  a) Propre à + subst. C'est de la Louisiane qu'ils [les Espagnols] tirent les bois propres à la construction (BAUDRY DES LOZ., Voy. Louisiane, 1802, p.220). Six cents hectares de terre, dont une moitié labourable, et l'autre propre à la culture de la vigne et de l'olivier (THARAUD, An prochain, 1924, p.244).

  • Propre pour (vieilli). Cette toile, qui réunit la souplesse et la solidité des nôtres, est très-propre pour les voiles de leurs pirogues (Voy. La Pérouse, t.3, 1797, p.229).
  • Rendre propre à. Rendre une chose apte à un usage précis. Pour faire du chocolat, c'est-à-dire pour le rendre propre à la consommation immédiate, on en prend environ une once et demie pour une tasse (BRILLAT-SAV., Physiol. goût, 1825, p.121).

  b) Propre à + inf.

  – [En parlant d'une chose concr.] Apte à, bon(ne) pour. Un couteau propre à couper une tête d'homme (NODIER, J. Sbogar, 1818, p.87). Outil propre à percer le bois (NOSBAN, Manuel menuisier, t.2, 1857, p.270). Eau (...) propre à être bue (CLAUDEL, Cantate, 1913, p.338).
  – [En parlant de choses abstr.] Les humanités classiques sont-elles seules propres à former l'élite directrice d'un pays moderne? (THIBAUDET, Réflex. litt., 1936, p.250). Je cherchais des sujets de conversation propres à la distraire (ROMAINS, Hommes bonne vol., 1939, p.146):
  • 5. Parmi les conditions que Bismarck avait posées, il en était une qui était grave (...). Il avait exigé pour les troupes allemandes une entrée solennelle dans Paris. Rien n'était plus propre à surexciter les Parisiens, après les souffrances et l'énervement du siège... BAINVILLE, Hist. Fr., t.2, 1924, p.223.

  – [L'inf. qui suit n'a pas pour suj. le subst. qualifié par propre] Je vis beaucoup d'ombrages (...) et (...) un rempart de montagnes toujours couvertes de neiges. J'en conclus que c'était là un lieu très propre à passer le mois d'août (COURIER, Lettres Fr. et Ital., 1809, p.797).

  C. – [En parlant d'une pers.] Apte à, fait pour.
  1. Propre à + subst. L'oisif studieux sait qu'il vieillit, mais le sent peu; il est toujours également propre à ses études (JOUBERT, Pensées, t.1, 1824, p.218). Il me faut faire cent choses auxquelles je ne suis guère propre (MÉRIMÉE, Lettres Antiq. Ouest, 1870, p.208):

  • 6. [La duchesse Josiane à Barkilphedro]: – Ne rien faire. C'est en effet la place qu'il te faut. Tu es bon à cela. Vous voyez que je suis propre à quelque chose. – Ah çà! tu bouffonnes. HUGO, Homme qui rit, t.2, 1869, p.18

  En partic. Propre à rien. Qui n'est bon à rien (v. propre(-)à(-)rien). Maman, elle se demandait tout de même, si ça se voyait pas sur mon nez, que j'étais (...) un garnement propre à rien (CÉLINE, Mort à crédit, 1936, p.186).
  • Proverbes. Bon à tout, propre à rien; qui est bon (propre) à tout n'est propre (bon) à rien. Le comte Maxime de Trailles est un être singulier, bon à tout et propre à rien (BALZAC, Gobseck, 1830, p.406).

  2. Propre à + inf. Il était plus propre à porter l'épée qu'à bêcher la terre (SAINTE-BEUVE, Port-Royal, t.4, 1859, p.107). Un homme peu propre à donner de la douceur et des manières à M. votre fils (GUÉHENNO, Jean-Jacques, 1948, p.144).