pronúncia

·      De topònims: Callosa, la Llosa, la Pobla (o tancada),  Sant Mateu, Valencia (e tancada), Novetlè (e oberta), Busot, Alzira (s sonora),