projecció

·      (Diccionari dels mitjans audiovisuals) f Acció de reproduir diapositives, un film o un videocasset en una pantalla.

·      [96/2779ccec;dog3abril] «(TVV es reserva el dret d'emetre un *passe del vídeo guanyador)»

·      (decascat) m [...] (de una película) pas, pasada f. (també el daux).

·      (Solà-Barna) sessió / sesión, pase // Després de la reunió hi haurà una sessió de diapositives.

·      *passe: Ø Diccionari dels mitjans audiovisuals, dec, diec, dval.

·      Pas, passada: no tenen l’accepció de projecció en dec, diec, dval, dmaudiov.