proforma

ˇ      Aquest terme apareixia com a llatinisme en el dec i en el dval, perň ja ha sigut admés pel diec com a adjectiu, amb la unió dels dos mots.