Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

assaig de Proctor

  1. Assaig de compactació (de terres, arena, ciment...). Aquesta assaig dóna un índex de densitat (denominat pròctor*). En eixe àmbit professional de l'enginyeria es fa servir la forma pròctor* per a fer referència a eixe índex. La lexicalització pròctor no apareix encara en els diccionaris generals.

    El nom prové de Ralph R. Proctor (Wikipedia: 09.03.2015), que va donar nom, per tant, a l'assaig de Proctor. Per tant, cal distingir entre el nom propi Proctor (assaig de Proctor) o la lexicalització de l'índex resultant (que encara no apareix en els diccionaris habituals), que duria accent, pròctor*: «un pròctor normal».

  2. En castellà, próctor*.