principi d’oficialitat

·      (djurespasa) [...] Dit gràficament, el principi d’oficialitat és aproximadament el revers del principi dispositiu. Així, són conseqüències del principi d’oficialitat que el procés comence per decisió del mateix tribunal, bé d’ofici o per mitjà d’actes d’un organisme públic legalment encarregat de vetlar per l’interés general (el ministeri fiscal); que les parts no puguen, ordinàriament, establir l’objecte del procés ni disposar d’aquest mitjançant renúncia, aplanament o desistiment; [...]