principal

·      (drae) 9. Capital de una obligación o censo, en oposición a rédito, pensión o canon.

·      (dcompt) m / es principal // Capital d’un deute per oposició als interessos que genera el cànon.

·      El dval no té aquesta accepció.