prescripció

·      (LliÚs 12) a) Al·legada per la part interessada; b) es pot interrompre i, per tant, es torna a comptar el termini; c) impedeix l’exercici d’un dret «viu».